Logo cultureel hart cuijk

Cultuur aan de Maas 2024

op eerste zondag van september 2024

Klik voor info;  Cultuur aan de Maas in Cuijk

De Werkgroep Archeologie Cuijk (WAC) houdt zich actief met de Cuijkse archeologie bezig door middel van:    

 •  assisteren bij opgravingen
 •  onderzoek in het veld
 •  reconstrueren en beheren van vondstmateriaal
 •  documentatie van archeologische onderzoeken in Cuijk
 •  toegankelijk maken van de archeologische bibliotheek
 •  vraagbaak voor archeologisch geïnteresseerden
 •  maken van brochures van interessante episoden uit de  Cuijkse archeologie
 •  gezamenlijke excursies
 •  deelname aan activiteiten van AWN afd. Nijmegen e.o.
 •  deelname aan de Klankbordgroep Archeologie en Team Romeinen
 •  realisering van de Romeinse museumtuin in de tuin van Maasstraat 17

De werkgroep is gehuisvest in Maasstraat 17 samen met VVV-TOP en het archief van het museum Ceuclum.
De werkgroep maakt deel uit van Stichting Museum Ceuclum en de Cultuurstraat.

Werkgroep Archeologie Cuijk 
Maasstraat 17
5431 EB Cuijk
06-51853870