Praatstuk over Cultuur in Cuijk

Tijdens de goed bezochte Algemene Ledenvergadering van Stichting Cultureel Hart Cuijk (CHC) op maandag 22 november 2010 in het Kruisheren Klooster in Sint Agatha presenteerde het bestuur van CHC een praatstuk over toekomstige samenwerking op Cultureel Gebied.

 

Het is de bedoeling dat dit praatstuk fungeert als uitgangspunt voor een discussieavond over de toekomst van het Cultureel Erfgoed in de gemeente Cuijk. Het bestuur van CHC roept op tot het formeren van een ‘Cultuurraad’, die met meer zeggingskracht gesprekken kan aangaan met Regionale en Gemeente Instellingen.

 

Het bestuur van CHC organiseert begin 2011 een avond over deze notitie.

 

Lees hier de hele Nota:  Stichting Cultureel Hart Cuijk was jarig …

 

STICHTING CULTUREEL HART CUIJK WAS JARIG

 

In de afgelopen tijd heeft het Dagelijks Bestuur van Stichting Cultureel Hart Cuijk in gepaste bescheidenheid en dito soberheid het tienjarig bestaan gevierd. De Stichting – ooit opgericht om de Culturele Instellingen van de Gemeente Cuijk te ondersteunen én om de Culturele Route in Cuijk te waarborgen – presenteerde in 2002 een notitie aan het Cuijkse Gemeentebestuur met doelstellingen ‘op weg naar 2015’.

 

In samenwerking met de Culturele Instellingen werd de folder ‘Trots op Cuijk’ uitgegeven, werd een Culturele Route samengesteld én werd besloten tot de organisatie van een jaarlijkse Culturele Dag met als voornaamste doelstelling voor de Instellingen: Presentatie, Promotie en Profijt.

 

De folder ‘Trots op Cuijk’ is inmiddels aan de derde versie toe en op zondag 29 augustus 2010 werd de 7e Culturele Dag georganiseerd. Met de Culturele Route in het centrum van Cuijk, maar ook in de rest van de Gemeente is het minder goed gesteld. De culturele ontmanteling van het centrum van Cuijk kreeg gestalte door o.a. het vertrek van enkele gezichtsbepalende Instellingen en door gebrek aan visie met daaraan gekoppeld een gebrek aan een daadkrachtig beleid. Voeg daarbij de algehele verlamming die toesloeg vanaf het moment dat er gepraat werd over het wel of niet verplaatsen van de Schouwburg uit het centrum van Cuijk en het mag duidelijk zijn dat er voor het Cultureel Hart Cuijk weinig eer te behalen viel.

 

En dat zijn nog maar de externe factoren van een licht  cultureel ‘hartinfarct’. Ook intern glipt het Dagelijks Bestuur van Stichting Cultureel Hart Cuijk de situatie door de vingers. De samenwerking met de diverse Instellingen verloopt uiterst stroef. Er is nauwelijks of geen aandacht voor elkaar. Iedereen is op z’n eigen gebiedje goed en hard bezig en iedere poging van de kant van het bestuur van Stichting Cultureel Hart Cuijk om tot bundeling van krachten en interesses te komen, sterft in schoonheid. De jaarlijkse twee avonden voor de Leden zijn al teruggebracht tot één bijeenkomst en ondanks het inhuren van toch aansprekende personen of instellingen, is de respons gering. In ons schrijven aan de Leden van december 2009 spraken we over de ‘passiviteit van  Het is geen 2015 en de beoogde doelen voor die datum zijn nog realiseerbaar, dus kan deze notitie als voorbarig terzijde worden geschoven.

Toch wil het Dagelijks Bestuur van het Cultureel Hart Cuijk aan de bel trekken en proberen ogen te openen.

 

Nu straks het definitieve besluit valt over de locatie en de situatie van de Schouwburg in Cuijk, is het van het grootste belang attent te zijn ten aanzien van de mogelijke gevolgen daarvan voor de Culturele Instellingen in Cuijk. Tevens ligt er nog een plan met betrekking tot de (her)inrichting van de Maaskade, de Maasboulevard en het gebied rond museum Ceuclum en de Sint Martinuskerk: het Horreum / Cultuurhuis. Hoewel het niet logisch is dat al deze zaken gelijktijdig worden aangepakt, is het wel van belang te kunnen meedenken over de verdere invulling van die gebieden die cultureel en historisch interessant zijn.

 

Voeg daarbij de steeds groter wordende roep om meer samenwerking in de regio Noord Oost Brabant en Noord Limburg en het mag duidelijk zijn dat één aspect van die regionale samenwerking zeker gericht moet zijn op het volop aanwezige Culturele Erfgoed. Een waterrijk gebied waar in de toekomst jaarlijks vele duizenden toeristen gaan recreëren moet voorbereid zijn op die stroom geïnteresseerden.

 

Oud – Burgemeester Jos Verbeeten van Sint Anthonis en Europarlementariër Lambert van Nistelrooij wezen op de grote mogelijkheden op recreatief en cultureel gebied. Geplakt tussen industriële en stedelijke kernen zou er voor Noord Oost Brabant, Noord Limburg en het gebied over de Duitse grens (Reichswald) volop gelegenheid zijn zich te profileren. Musea, Culturele en Historische Instellingen dienen zich bewust te zijn van die kansen en het zou raadzaam zijn zich daarop voor te bereiden.

 

Beginnend in de Gemeente Cuijk wil het Dagelijks Bestuur van het CHC daarbij het voortouw nemen. Om die reden pleit het Bestuur voor bundeling van krachten die werkzaam zijn op cultureel gebied én voor de oprichting van een ‘Cultuurraad’ in de Gemeente Cuijk, waarin alle belanghebbenden vertegenwoordigd zijn.

 

De op te richten Cultuurraad zou gesprekspartner en klankbord dienen te zijn voor de Gemeente Cuijk bij het ontwikkelen en vaststellen van plannen op Cultureel en Historisch Gebied (Cultuurnota 2012 – E.V.). Tevens zou de Raad ‘Cuijk’ kunnen vertegenwoordigen in regionale gremia die plannen ontwikkelen voor een groter gebied. Hoe e.e.a. vorm moet krijgen en wat de precieze status van de Cultuurraad is, moet uiteraard nader ingevuld worden. Die detaillering overstijgt deze notitie. Het Bestuur van Stichting Cultureel Hart Cuijk wil echter vanuit eigen ervaring wijs geworden, wel waarschuwen voor vrijblijvende samenwerkingsverbanden.

Nu is het de tijd om daarover na te denken. Zeker met in het achterhoofd de aanstaande bezuinigingen vanuit Den Haag, de Provincie en de Gemeente.

 

Lijdzaam toezien en gelaten afwachten levert straks een groot aantal gemiste kansen op!

 

Bestuur Cultureel Hart  Cuijk,                                               Cuijk; 22  november ’10

 

 

Info over het Cultureel Hart Cuijk Info

Secretariaat : Cultureel Hart Cuijk    
Graaf Hermanstraat 18
5431 GS Cuijk        

 0485-318337
 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 www.cultureelhartcuijk.nl

 

 

 

 

 

Contact Info

Secretariaat van Stichting Cultureel Hart Cuijk

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mobiel  06-80125750
 

Sponsors

Plattegrond