Bestuur Cultureel Hart Cuijk over de algemene beschouwingen 2011

In een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Cuijk en aan alle Raadsfracties van de Cuijkse Gemeenteraad vraagt het bestuur van Stichting Cultureel Hart Cuijk om verstandig en slagvaardig beleid ten aanzien van het Cultureel Erfgoed van de Gemeente Cuijk.

Aan de orde komen o.a.:

-          Samenwerking in regionaal verband

-          Tijdige start van het proces rond de nieuw te maken Cultuurnota 2012

-          De locatie van de Schouwburg

-          Het pand van de Paters Oblaten

-          Bebording van de Culturele Instellingen

-          Subsidie voor de Sint Martinuskerk

Lees de hele brief ….

 

                                                                                  Cuijk, 27 oktober 2010

 

 

 

Betreft:          Nieuwe Cultuurnota, Schouwburg, pand Oblaten,

                        bebording en de donatie Martinuskerk

   

 

 

Geachte College van Burgemeester en Wethouders,

 

 

Met het oog op de plannen voor 2011 en de jaren daarna nemen wij – het Bestuur van de Stichting Cultureel Hart Cuijk – de vrijheid om u enkele zaken ter overweging aan te bieden. Het zal u niet verbazen dat wij ons daarbij vooral richten op cultuur/kunst gerelateerde ontwikkelingen voor de toekomst van de Gemeente Cuijk en andere gemeenten in onze regio. Hoewel gemeentebestuurders – zowel collegefunctionarissen als raadsfracties – doorgaans slechts denken en plannen tot de volgende verkiezingen, zal van u op cultureel gebied een grootsere inspanning gevraagd gaan worden.

 

Om die reden hopen wij dat in de gesprekken die onlangs in de regio over zaken op velerlei gebied gehouden zijn, ook ‘Cultuur’ aan de orde kan komen. Nadenken over samenwerking – zelfs tot over de landsgrenzen – op het gebied van bijvoorbeeld recreatie, kan niet zonder een visie op Cultuur, Cultureel Erfgoed en Kunst. Recreërende mensen moet iets geboden worden en Cultuur kan daarbij een belangrijke plaats innemen.

 

Het Bestuur van Stichting Cultureel Hart Cuijk nodigt u daarom uit om bovenstaande gesprekken van mogelijke denktanks te verbreden tot een gezamenlijke visie op Cultuur in een nieuw te ontwerpen Cultuurnota.

 

De situatie rond de locatie van de Schouwburg verlamt al jaren nagenoeg ieder denken over een cultureel tableau voor Cuijk. Wat komt waar en wat zijn de gevolgen voor alle andere instellingen. Alleen al om die reden hopen wij op een snelle beslissing over de locatie van de Schouwburg en hoewel wij geen echte partij mogen zijn, spreken wij nogmaals onze verbazing uit over het gemak waarmee uitgegaan wordt van de gedachte dat Cuijk een grotere Schouwburg nodig heeft. Voor zover wij weten is er nooit echt onderzoek gedaan naar de vraag:

Welke kwaliteit Schouwburg is voor Cuijk een meerwaarde?

 

 

Zoals gezegd, we begrijpen dat we te wachten hebben op de beslissing van het Gemeentebestuur, maar we hopen dat daarna slagvaardig en

met visie gehandeld gaat worden, want de diverse vertragingen zijn al groot.

 

Het Bestuur van Stichting Cultureel Hart Cuijk vraagt u om na een besluit genomen te hebben over de locatie van de Schouwburg, met visie en slagvaardigheid op te treden en de algehele lethargie onder de Culturele Instellingen en haar medewerkers weg te nemen.

 

Een belangrijke plaats in die gedachtengang neemt het pand van de Paters Oblaten aan de Grotestraat in. We zijn ons er van bewust dat er door het in bezit hebben van dit pand een grote financiële last drukt op de schouders van de inwoners van de Gemeente Cuijk. Toch hebben wij tijdens onze culturele manifestatie Cultuur aan de Maas 2010 op zondag 29 augustus gemerkt dat dit historisch fraaie gebouw een bijzondere plaats inneemt in de harten van de Cuijkse inwoners. Zeker 1500 personen hebben op die dag binnen een kijkje genomen en meestal bewonderend uitgesproken dat dit monument voor de Cuijkse gemeenschap behouden zou moeten blijven.

 

Het Bestuur van Stichting Cultureel Hart Cuijk roept u op om samen met de Cuijkse bevolking, Instellingen en Groeperingen uit die bevolking na te denken over een Gemeenschapsbestemming voor het pand van de Paters Oblaten aan de Grotestraat.

 

In het kader van bezuinigingen die in elke categorie van het Gemeentebedrijf zal gaan plaatsvinden, zal ook de Cultuur niet aan een verschraling ontkomen. We lazen over een bezuiniging in het bespelen van het Carillon in de toren van de Sint Martinuskerk. Zelf ervaren wij het uitkleden van de Bebording rond Culturele Instellingen (voorheen de Culturele Route) als een slechte ontwikkeling. Hoewel in voorgaande Gemeentebegrotingen daarvoor reserveringen zijn gedaan en er een duidelijke opdracht van uw raad ligt, wordt op dit moment onderzocht deze Culturele bebording aan te brengen op de commerciële Infoborden langs de diverse wegen in de Gemeente. Wij vinden die keuze gemaakt door het het ambtelijk apparaat onwenselijk.

 

Het Bestuur van Stichting Cultureel Hart Cuijk verzoekt u dringend goed te overwegen welke keuzes gemaakt moeten worden en welke argumenten daarvoor van belang zijn als het gaat om het bewaken van Cultureel Erfgoed en haar Instellingen.

 

Daarnaast hebben wij uit de media begrepen dat er een grote gemeentelijke donatie gedaan wordt ten behoeve van de restauratie van de Sint Martinuskerk. Uiteraard gaan wij er van uit dat u die beslissing weloverwogen genomen hebt. Toch willen wij u er op wijzen dat het Bisdom Den Bosch en haar vertegenwoordigers in onze gemeenschap zich steeds minder open opstellen daar waar het gaat over ander dan liturgisch gebruik van het kerkgebouw.

 

Het Bestuur van Stichting Cultureel Hart Cuijk roept u daarom op om schriftelijke voorwaarden te stellen aan bovenstaande donatie. Voorwaarden zouden kunnen zijn een entreevrij gebruik voor orgelconcerten en zangvoorstellingen. Uiteraard zonder dat de liturgische eredienst daardoor in het gedrang komt.

 

Op een eerdere brief aan u gericht over ambtelijke afhandeling van ons verzoek m.b.t. de financiering van de culturele dag Cultuur aan de Maas 2010 hebben wij geen reactie mogen ontvangen, we hopen nu wel op serieuze aandacht voor onze vragen, zorgen en aanbevelingen.

 

Met vriendelijke groeten,

 

namens het Bestuur Cultureel Hart Cuijk,

 

 

Martin van de Hanenberg                                                            Martien Bardoel

voorzitter                                                                                        secretaris

 

kopie: fractievoorzitters politieke partijen

 

 

Info over het Cultureel Hart Cuijk Info

Secretariaat : Cultureel Hart Cuijk    
Graaf Hermanstraat 18
5431 GS Cuijk        

 0485-318337
 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 www.cultureelhartcuijk.nl

Contact Info

Secretariaat van Stichting Cultureel Hart Cuijk

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mobiel  06-80125750
 

Sponsors

Plattegrond