Project foto presentatie over de historie van Cuijk

Foto presentatie over de historie en actuele ontwikkeling van Cuijk

De presentatie is te zien van 15 november tot en met 31 december 2011 in de volgende winkelstraten van Cuijk: hoek Korte Molenstraat en de Grotestraat, hoek Grotestraat-Tuigleerstraatje en in het Tuigleerstraatje. Al de foto’s zijn te zien vanaf de straatkant, dus voor iedereen toegankelijk.

Verhalen en foto's

Aan de hand van een vooronderzoek naar de historie en actuele ontwikkelingen in de gemeente Cuijk en verhalen van bewoners hebben Kim Boske, Marloes Hoogenstraaten en Suzanne Jongmans nieuw fotowerk gemaakt. Deze fotowerken worden gepresenteerd in Cuijk. Er is gekozen voor een publieke ruimte die vrij toegankelijk is voor iedereen.

Het project nodigt uit tot reflectie op de historie van de streek, en op de persoonlijke verhalen van bewoners. ‘Welke gebruiken en verbindingen zijn verdwenen, welke zijn nieuw? Welke geschiedenis is nog zichtbaar in het landschap en wat herinneren bewoners zich nog? Wat is hun samenhang, en hoe vertaalt zich dat naar het heden?’

Kim Boske neemt als vertrekpunt voornamelijk historisch beeldmateriaal. Zij comprimeert historische foto’s tot één beeld. Daardoor zullen de afzonderlijke historische gebeurtenissen vervagen in het beeld, net zoals ze in de geheugens van mensen en in ons collectief geheugen vervagen.

Suzanne Jongmans maakt een serie portretten die een verhaal vertellen over het heden en verleden, met als doel het behouden van het verhaal, de mythe. Deze vertellingen lopen dwars door het gebied en dwars door de tijd. In veel van deze verhalen komt vooral de gemeenschap en het geloof naar voren.

Marloes Hoogenstraaten neemt als uitgangspunt de verhalen van bewoners, nog bestaande tradities en veranderingen in het landschap. Dit vertaalt zich in fotowerken die op een verhalende manier heden en verleden verbindt.

Dit project gaat over verbindingen tussen plaatsen en verbindingen tussen mensen en over de veranderingen in de betekenis van rituelen, tradities en symbolen. De sporen hiervan zijn nu nog terug te vinden, bijvoorbeeld in familieverbanden en verhalen van bewoners.

Deze sporen, verhalen en tradities worden door middel van fotografie verbeeld. Kwalitatief hoogstaande autonome fotografie wordt ingezet om de thema’s in beeldtaal vast te leggen. Hierdoor wordt het culturele erfgoed [verhalen en sporen in het landschap] op een hedendaagse manier gecommuniceerd aan een breed publiek.

Het project bestaat uit een vooronderzoek naar actuele ontwikkelingen in Cuijk. Daarnaast worden verhalen van bewoners uit Cuijk en omgeving verzameld en gezocht naar oud fotomateriaal. Dit alles vormt de basis voor de fotografen om zich te laten inspireren tot het maken van nieuwe fotowerken.

Educatie

Er wordt een educatief project aangeboden aan de basisscholen. De scholen kunnen zelf het programma en de uitvoering plannen. Aan de hand van informatie kunnen de leerlingen op onderzoek naar de historie van de streek.